Van het Secretariaat: Digitale facturering

Hierbij brengen wij u op de hoogte dat de Amsterdamse, net als vorig jaar, de contributienota’s digitaal zal factureren. Het bespaart de vereniging veel kosten, het is beter voor het milieu en het is veiliger. Wij zullen de facturen versturen naar het e-mailadres dat in onze ledenadministratie staat.

De facturen zullen omstreeks 10 december worden gemaild.

Liever per post

Wilt u toch liever uw factuur per post ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl of via 020-4977866. Verzending per e-mail is veiliger en efficiënter dan per post, maar ook hier is fraude mogelijk. Controleer daarom voordat u betaalt het rekeningnummer. Het juiste nummer is:

Amsterdamse Golf Club
NL45INGB0698315111


STG Mollie Payments

Digitale betalingen van de contributiefacturen worden verzorgd door Mollie, onze payment provider. U betaalt dus eerst aan Mollie in plaats van direct aan onze club; daarom ziet u op uw afschrift STG MOLLIE PAYMENTS staan. Mollie is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling. Betalingen aan onze club verricht u via een zogeheten “stichting derdengelden” welke is gelieerd aan Mollie. Zelfs bij een eventueel faillissement van Mollie ontvangen wij als club ons geld.

Let op: het bankrekeningnummer van Mollie dat wordt vermeld op uw bankafschrift kunt u NIET gebruiken om handmatig bedragen aan onze vereniging over te maken. Uitsluitend de gelden welke via iDeal worden betaald komen binnen bij onze club.

Uiteraard kunt u ook handmatig uw contributiefactuur direct overmaken aan de Amsterdamse Golf Club o.v.v. uw factuur- en debiteurnummer op rekeningnummer : NL45INGB0698315111

november 2019