De baancommissie en greenkeepers zijn nog steeds boos……..

In de Birdie-mail van september hebben we een foto geplaatst van een fairway waar een vijftal plaggen naast elkaar waren geslagen zonder dat deze teruggelegd waren! Daarbij is opnieuw aandacht gevraagd voor zorgvuldig gedrag in de baan. Repareren van pitchmarks, aanharken van bunkers en terugleggen van plaggen blijven de aandacht vragen.

Afgelopen maand werd geconstateerd dat iemand een plag uit een green heeft geslagen!
De echte golfer zal hier toch heel verdrietig van worden……….. Je zou bijna denken aan vandalisme.

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, spreek elkaar aan op ongewenst gedrag, en herstel eventuele schade die aangebracht is aan de baan. Reparatie en herstel door onze greenkeepers kost veel extra tijd en geld, en dat is ook jouw geld!

error: Content is protected !!