Tijdelijke Local rules

Tijdelijke local rules per 7 november 2021

 

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte in het algemene gebied ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op de green ligt. Een speler mag zijn bal één maal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is hij in het spel. 

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

Waterhindernissen hole 14
De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.