Tijdelijke Local rules

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in een deel van het algemene gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Bal schoonmaken
Als een bal op het kort gemaaide gedeelte van de baan ligt, mag een bal zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst op de oorspronkelijke plaats. (zie Regel 14.2).
De ligplaats van de bal moet worden gemerkt voordat de bal volgens deze Plaatselijke Regel wordt opgenomen (zie Regel 14.1) .

Beluchtingsgaten
Een bal die op het algemene gebied in een beluchtingsgat ligt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Regel 16-1. 
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het algemene gebied ligt. 

Drainage sleuven
Zowel de opgevulde als de ingezaaide drainage sleuven door de baan, moet u ontwijken volgens regel 16-1.b

 

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.

 

5 october 2019