Tijdelijke Local rules

Tijdelijke local rules per 21 april 2021

Bal in bunker
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Schade hole 4
De schade die door vogels gemaakt is op het kort gemaaide gedeelte van hole 4, is GUR en mag ontweken worden volgens Regel 16.1b.
Echter er is geen sprake van een belemmering als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Beluchtingsgaten
Een bal die op het algemene gebied in een beluchtingsgat ligt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Regel 16-1.
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het algemene gebied ligt.

Een bal die op het geprikte deel van de apron ligt mag worden geplaatst, binnen 15 cm , niet dichter bij de hole.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

Gedragsregel:
in verband met corona is het niet toegestaan de vlaggenstok uit de hole te halen of met de handen aan te raken.

Waterhindernissen hole 14
De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.