Tijdelijke Local rules

Tijdelijke local rules per 10 september 2021

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Gekartelde sneden
Een bal die op het kort gemaaide gedeelte van het algemene gebied op een gekartelde snede ligt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Regel 16-1.
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het algemene gebied ligt. 

Dropzone hole 11
Om de GUR rond de afslagplaats van hole 12 te ontwijken, is voor spelers van hole 11 als extra optie links een dropzone geplaatst. 

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

Waterhindernissen hole 14
De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.