Tijdelijke Local rules

Bosvak bij de green van 1 en langs hole 18

Het bosvak tussen de holes 1 en 18, op de hoogte van de green van hole 1 is GUR en moet ontweken worden volgens Regel 16-1f. Als extra optie voor het ontwijken van de GUR kan de speler in een dropzone droppen. Deze liggen rechts vóór de green en links achter de green van hole 1.

Wortels van bomen 

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Greenside bunker hole 14 

De beschoeiing in de bunker vlak vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

10 juni 2022