Tijdelijke Local rules

16 april 2019

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in een deel van het algemene gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Schade door dieren
In het algemene gebied zijn gebieden waar schade die is veroorzaakt door vogels grond in bewerking, die mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

(Echter er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler).

Drainage sleuven
Zowel de opgevulde als de ingezaaide drainage sleuven door de baan, moet u ontwijken volgens regel 16-1.b.

GUR links bij hole 4
Indien een bal in de GUR links van de fairway van hole 4 ligt, mag de speler als extra optie een bal droppen in de aangegeven dropzone.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf


Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.