Tijdelijke Local rules

Bal in bunker
Als een bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichtbij de hole.

Wortels van bomen
Als een bal van een speler in een deel van het algemene gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Schade hole 4
De schade die door vogels gemaakt zijn op het kort gemaaide gedeelte van hole 4, is GUR en mag ontweken worden volgens de Regel 16.1.b. 
Er is geen sprake van een belemmering als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler. 

Beluchtingsgaten
Een bal die op het algemene gebied in een beluchtingsgat ligt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Regel 16-1. 
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het algemene gebied ligt. 

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

Waterhindernissen hole 14
De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóó’r de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regels 16.1.c. De watergrens wordt door de palen aangegeven. 

 

Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.

 

12 september 2020