Golfregels

2020

Vanaf januari 2019 spelen we volgende de Golfregels 2019.
Regelboekjes 2019 zijn verkrijgbaar bij de caddiemaster à €2,- per stuk. 

U kunt de app “Rules of Golf” downloaden om het volledige regelboek van R&A in te zien. 
Ook op de site “golf.nl”, de site van de NGF, is veel informatie over de regels 2019 te vinden. 
De belangrijkste veranderingen worden op onze website onder het kopje “laatste nieuws” onder uw aandacht gebracht. 

 

De Jaarlijkse revisie van de handicaps

De jaarlijkse herziening van de handicaps.
Aan het einde van elk jaar worden de handicaps van de spelers door de handicapcommissie bekeken. Dit is om te zien of jouw speelsterkte nog overeenkomt met je handicap.

Welke spelers komen in aanmerking voor herziening?
Als er 8 of meer scores beschikbaar zijn, komt deze in aanmerking voor de herziening. Als er minder dan 8 scores gemaakt zijn in een kalenderjaar, tellen alle scores van het jaar daarvoor mee. Als er in twee jaar geen 8 scores beschikbaar zijn, zal er geen revisie plaats vinden.
Dit geldt alleen voor handicaps die lager dan 36 zijn.
Als de handicap van een speler lager is dan zijn handicap aan het begin van het jaar, zal er geen  verhoging plaatsvinden.

Hoe gaat het in zijn werk?
De computer maakt een berekening en doet de commissie een voorstel voor de aanpassingen. De Regel- en Handicapcommissie bekijkt de voorstellen en beslist of de voorstellen passen bij de betreffende spelers. 

 

Procedure invoeren Q-kaarten

Van de Regel- en Handicapcommissie.
In 2020 verandert er niets aan het handicapsysteem. Voor het inleveren van Q-scores blijft het onderstaande van toepassing. 


De marker
De marker is en blijft een belangrijke persoon voor het inleveren van qualifying scores. De marker zorgt dat de golfregels correct worden toegepast en telt samen met de speler het aantal slagen van de in te leveren score. Als de kaart digitaal wordt ingeleverd, moet de naam van de marker worden vermeld. Ook op een papieren score moet de marker vermeld worden. 

Registratie vooraf
De registratie van een Q-ronde vindt plaats vóór de ronde door kaart aan te maken bij de computer in de hal van de het clubhuis.  De gele sticker komt te vervallen. De registratie vooraf kan ook plaatsvinden door in te loggen op de NGF golf app of door met de marker op de eerste tee af te spreken een qualifying ronde te spelen.
In alle gevallen moet de score worden ingevoerd. Als u de app gebruikt, moet de marker de app ook gebruiken. 

Samengevat:
Het vooraf aanvragen van een Q ronde kan op de volgende manieren gebeuren:
-Via de zuil op de club
-Via de app voor speler en marker
-Door een afspraak te maken met je marker op de eerste tee en een papieren kaart in te vullen, volledig ingevuld en ondertekend door de speler en de marker.

Het inleveren van de scorekaart
Na je ronde moet je de score inleveren. Dit kan op de volgende manieren:
-Via de zuil in het clubhuis, als de kaart voor de ronde is aangemaakt. 
-Via de website of mijngolf.nl
-Via een app
-Een papieren kaart bij de handicapcommissie in het bakje in de hal van het clubhuis. De commissie voert de kaart in. Dit als er problemen zijn, bijvoorbeeld in geval van storing van de computer.

Het is zaak de score en de naam van de marker zo snel mogelijk in te voeren, bij voorkeur direct na de ronde.
Het is niet meer nodig een papieren kaart te bewaren!!!

Meerdere rondes van 9 holes op een dag
Vanaf nu is het toegestaan om meerdere rondes van 9 holes op een dag te spelen. Bijvoorbeeld ’s ochtends een ronde van 9 holes en ’s avond weer een. Dit past bij het streven de spelers zoveel mogelijk scores te laten inleveren. Het is echter niet de bedoeling om een ronde van 18 holes op te splitsen in twee rondes van 9 holes.

Het thuis invoeren van scores gaat als volgt:

  1. Op de website van de Amsterdamse Golfclub logt u in op uw dashboard via “leden inlog” en “Mijn AGC”.
  2. In het blok “Mijn Handicap” ziet u onderaan rechts “nieuwe kaart” staan. Als u hierop klikt kan u een kaart invoeren die op een andere baan gespeeld is.
  3. Ook staat rechts onderaan “Meer”. Door dat aan te klikken komt u op de bladzijde die uw handicapverloop aangeeft. Daar kunt u de scores van een gespeelde ronde invoeren, waarvan u de vooraf aangemaakte kaart van de Amsterdamse invoert, door op het potloodje te drukken. U hebt daarvoor drie dagen tijd.
  4. Als u problemen heeft met invoeren, kunt u de kaart in de bak onder de computer in het clubhuis deponeren en de commissie zal uw kaart verwerken.

De juiste handicap

Hoe meer scores u inlevert, hoe beter uw handicap bij uw speelsterkte zal passen. In de tabel hieronder ziet u wat de scores per handicapcategorie zijn. Deze laat zien dat een score lager dan de buffer helemaal geen schande is .

 

Playing Handicap 36 of meer Stablefordpunten In de buffer Lager dan buffer 
       
0-5 34 % 12 % 54 %
6-12 20 % 18 % 62 %
13-20 13,5 % 22 % 64,5 %
21-28 10 % 24 %  66 %
29-36 7,8% 25 % 67,2 %

 

Bunkers aan de waterkant op hole 14

Omdat deze bunkers aan het water liggen is enige toelichting op de inrichting op zijn plaats. De grens van de waterhindernis wordt gemarkeerd door rode of gele palen. Bij de genoemde bunkers zijn dit de palen die de beschoeiing steunen. Regeltechnisch is het beter als de palen de grens van de waterhindernis aangeven en de grens van de waterhindernis tussen de palen en de beschoeiing loopt. Er is een zeer kleine ruimte. De beschoeiing is nu een vast obstakel. Als u wordt belemmerd in uw stand of voorgenomen swing, mag u de beschoeiing ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1c.
U hebt de volgende mogelijkheden:
De bal opnemen en zonder straf droppen in de bunker, binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet dichter bij de hole.
Met één strafslag de bal droppen buiten de bunker op de lijn tussen de vlag en het punt waar de bal ligt, zover naar achteren als u wilt.
De bal zijwaarts spelen. Droppen geeft vaak een ingebedde bal.

 

REGELBOEKJES À € 2 TE KOOP BIJ DE CADDIEMASTER

januari 2020