Geschiedenis

1934: Een bijzonder jaar!
Prins Hendrik overlijdt, Amsterdam viert het koperen jubileum van burgemeester de Vlugt, de Jordaanoproer wordt neergeslagen, de rijen worden langer bij de stempelbureaus, de crisis maakt slachtoffers en werklozen gaan aan de slag in het werkverschaffingsproject Boschplan ofwel Amsterdamse Bos. In dit tumultueuze jaar wordt de Amsterdamsche Golf Club opgericht, eindelijk, na veel voorbereidingen en overleg met de gemeente. Voor het verhaal achter de Amsterdamse Golf Club klik hier.

Missie & Visie

 • Als Amsterdamse Golf Club, met zijn oude en rijke historie, voelen wij ons verwant met waar het in essentie in golf om gaat. Plezier, uitdagend, respect voor mens en natuur.
 • Met het golfspel kunnen mensen zich zelf uitdagen, vriendschappen en ontwikkelen en zich ontspannen.
 • Als je golf speelt, zijn gedrag en omgangsvormen naar je medespelers van essentieel belang.
 • Golf biedt als geen andere sport de mogelijkheid om duurzaam met onze natuur om te gaan.

Voor de volledige Missie & Visie klik hier.

Het Bestuur

Achter v.l.n.r. Thijs Beelen, Jan Huisman, Charlotte Frijlink, Rob Zegers.
Voor v.l.n.r , Elly Abbenhuis, Willem-Jan van Rooijen, Liesbeth Koopman.
Foto: Jaap de Bussy 

Willem-Jan van Rooijen (voorzitter)

 • Interne en externe communicatie
 • ICT

Liesbeth Koopman 

 • Sport en Spel

Charlotte Frijlink

 • Jeugd en jongerenbeleid

Elly Abbenhuis (secretaris)

 • Administratieve organisatie
 • Juridische zaken

Thijs Beelen

 • Personeel en organisatie
 • Baan

Jan Huisman (penningmeester)

 • Financiën 
 • Business

Rob Zegers

 • Zakelijk en verzekeringen
 • Gebouwen en horeca
error: Content is protected !!