Bedrijfslidmaatschap

Commerciële partijen die geïnteresseerd zijn om zelf gebruik te maken van een van de mooiste banen in de regio Amsterdam al dan niet in gezelschap van relaties, kunnen een bedrijfslidmaatschap aangaan met de Amsterdamse Golfclub.

 

Wat houdt een bedrijfslidmaatschap in vogelvlucht in:

  • Een commerciële relatie met de Amsterdamse Golf Club voor tenminste 5 jaar.
  • Twee leden van het management van het bedrijf of één lid van het management en zijn/haar partner worden lid van de Amsterdamse gedurende de looptijd van de overeenkomst, met dezelfde rechten en plichten als ieder ander gewoon lid van de vereniging, behalve stemrecht op vergaderingen.
  • Een vast aantal speelrechten per jaar van 9 holes voor relaties. Bovendien kunnen de aangewezen personen onder de daarvoor geldende voorwaarden relaties tegen introductietarief uitnodigen.
  • Het recht om eens per jaar een golfwedstrijd en/of clinic te organiseren.
  • Deelname aan de jaarlijkse sponsorwedstrijd.
  • Deelname aan de bedrijvencompetitie gedurende het jaar.
  • Gebruik van de vergaderruimte voor max. 10 personen.
  • Het bedrijfslid mag gebruik maken van alle faciliteiten van de Amsterdamse voor het organiseren van bedrijfslunches en -diners, vergaderingen en dergelijke. Kosten van het restaurant zijn daarbij voor eigen rekening.
  • Mogelijkheid tot het nemen van golflessen bij de clubprofessionals en het behalen van het GVB.
  • Gereserveerde parkeerplaatsen.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (020-4977866) of via mail: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl
Ook kunt u contact opnemen met Jan-Willem de Munk, bestuurslid verantwoordelijk voor zakelijke aangelegenheden, tel. 06-53232573 of via mail: janwillemdemunk@icloud.com