Activiteiten

Bedrijvencompetitie 2021

De Business Commissie onderhoudt de contacten met de bedrijfsleden, adverteerders en sponsoren van de golfclub. Naast een actief accountmanagement stimuleert de commissie dat deze bedrijven daadwerkelijk gebruik maken van hun speelrechten en de faciliteiten van de club. Om de gang naar de baan te vergemakkelijken is in 2018 gestart met een bedrijvencompetitie.

Ook in 2021 organiseren wij met veel genoegen deze competitie, maar uiteraard moeten we een slag om de arm houden in verband met de Covid-19 maatregelen. 

Voorlopig hebben wij de volgende data vastgelegd: 

  • Donderdag, 6 mei 2021
  • Donderdag, 3 juni 2021
  • Donderdag, 1 juli 2021
  • Donderdag, 14 oktober 2021

Wij heten de deelnemers vanaf 16.00 uur van harte welkom en de teams slaan in vierballen om 16.30 uur af. Er worden 9 holes gespeeld. 
Ieder bedrijf stelt een flight samen die kan bestaan uit zijn medewerkers en/of door de bedrijven zelf uitgenodigde relaties. Hierbij laten we graag weten dat wij het op prijs stellen als u relaties kunt uitnodigen die mogelijk interesse hebben in een partnership met de Amsterdamse. 

Er kan, bij voorkeur, worden deelgenomen door twee-of vierballen. Mocht dit niet haalbaar zijn, kunnen de flights worden aangevuld met leden van de Amsterdamse. Na afloop biedt de Business Commissie een borrel aan. Daarna is er voor alle deelnemers gelegenheid om op eigen kosten te dineren in het restaurant van het clubhuis en gezellig na te kaarten. 

De co-hosts zijn: Evidos (digitaal identificeren) op 3 juni, VHC Jongens (Horecagroothandel) op 1 juli en Stroeve & Lemberger (vermogensbeheer) op 14 oktober. 

 

Jaarlijkse sponsordag

“Save the date”: graag laten we u alvast weten dat de sponsorwedstrijd 2021, eveneens onder voorbehoud van de Covid-maatregelen, gehouden zal worden op donderdag 23 september Uiteraard ontvangen onze partners te zijner tijd een officiële uitnodiging. 

Business club

De Amsterdamse Golf Club is een privé golfclub, maar bedrijven zijn er wel degelijk welkom: als sponsor, bedrijfslid of adverteerder. Op dit moment hebben wij een groot aantal sponsoren en bedrijfsleden (zie onze website onder “partners” onder de knop “business”. 
Daarnaast hebben we een aantal adverteerders in ons clubblad ‘De Birdie’ dat 2 keer per jaar uitkomt en bestaat de mogelijkheid om te adverteren op de teeborden in de baan.

Onze partners weten de faciliteiten van en de sfeer op de Amsterdamse op juiste waarde te schatten en voelen zich bij ons echt thuis. De business commissie onderhoudt intensieve contacten met al deze bedrijven.

Voor de voorwaarden voor sponsoring, bedrijfslidmaatschappen en adverteren kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat, 020-4977866 of mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl.