Activiteiten

Bedrijvencompetitie 2020

De business commissie onderhoudt de contacten met de bedrijfsleden, adverteerders en sponsoren van de golfclub. Naast een actief accountmanagement stimuleert de commissie dat deze bedrijven daadwerkelijk gebruik maken van hun speelrechten en de faciliteiten van de club. Om de gang naar de baan te vergemakkelijken is in 2018 gestart met een bedrijvencompetitie.

Ook in 2020 organiseren wij met veel genoegen de bedrijvencompetitie voor zover de baan geopend is in verband met het corona-virus. 
Op de donderdagen 28 mei, 27 augustus en 24 september heten wij de deelnemers vanaf 16.00 uur van harte welkom en slaan de teams in vierballen om 17.00 uur af. Er worden 9 holes gespeeld. 
Ieder bedrijf stelt een flight samen die kan bestaan uit zijn medewerkers en/of door de bedrijven zelf uitgenodigde relaties. Hierbij laten we graag weten dat wij het op prijs stellen als u relaties kunt uitnodigen die mogelijk interesse hebben in een partnerschip met de Amsterdamse. 
Er kan, bij voorkeur, worden deelgenomen door twee-of vierballen. Mocht dit niet haalbaar zijn, kunnen de flights worden aangevuld met leden van de Amsterdamse. 
Na afloop biedt de business commissie een borrel aan. Daarna is er voor alle deelnemers gelegenheid om op eigen kosten te dineren in het restaurant van het clubhuis en gezellig na te kaarten. 

Op 28 mei fungeert Broersma Makelaardij als medegastbedrijf. Deze specialist op het gebied van bedrijfsmakelaardij zorgt voor de prijzen en zal ook tijdens de borrel een korte presentatie over het bedrijf houden. Mocht u interesse hebben om op één van de andere competitiedagen als medegastbedrijf te fungeren, horen wij graag. 

 

Jaarlijkse sponsordag

“Save the date”: in 2020 wordt de sponsordag gehouden op donderdag 4 juni. Uiteraard ontvangen onze partners te zijner tijd een officiële uitnodiging. 


Business club

De Amsterdamse Golf Club is een privé golfclub, maar bedrijven zijn er wel degelijk welkom: als sponsor, bedrijfslid of adverteerder. Dit maakt onze club  zelfs tot een vestigingsfactor voor bedrijven in de regio, waaronder grote internationale concerns. Op dit moment hebben wij zo’n 30 sponsors en rond de 30 bedrijfsleden, waarvan 2/3 Aziatische bedrijven. Daarnaast hebben we een tiental adverteerders in ons clubblad ‘De Birdie’. Al deze bedrijven en hun vertegenwoordigers weten de faciliteiten van en de sfeer op de Amsterdamse op juiste waarde te schatten en voelen zich bij ons echt thuis. De business commissie onderhoudt intensieve contacten met al deze bedrijven.

Voor de voorwaarden voor sponsoring, bedrijfslidmaatschappen en adverteren kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat, 020-4977866 of mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl.