Boringen door Gasunie ten behoeve van aanleg waterstofleiding

17 tot en met 27 juli 2023

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Het Noordzeekanaalgebied-cluster is één van de grote industrieclusters in Nederland. De uitstoot van CO2– kan verminderen onder andere door de inzet van CO2-vrije waterstof. Een beschikbare infrastructuur is daarbij cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de waterstofmarkt en de verduurzaming van Nederland. Er wordt een landelijk waterstofnetwerk gerealiseerd dat in fasen wordt ontwikkeld. In eerste instantie zullen de grote industriële gebruikers waaronder het Noordzeekanaalgebied, met het netwerk worden verbonden.

Waarom op het Amsterdamse Golf Club terrein?

Op het terrein van de Amsterdamse Golf Club zal de waterstofleiding lopen links naast het werkpad langs hole 1, 2 en 3. Hier is al een cluster van gasleidingen aanwezig en de waterstofleiding zal hier parallel aan komen te liggen.

Boringen op het terrein van de Amsterdamse.

Een sondeerwagen

Getest moet worden of de grond op 35 meter diepte geschikt is voor de aanleg van deze waterstofleiding. De start van de onderzoekwerkzaamheden op ons terrein is gepland op 17 juli. In die week zullen er 2 mechanische boringen plaatsvinden die elk 2 dagen zullen duren. Tegelijkertijd zijn er 28 sonderingen en deze werkzaamheden zullen in totaal 3 tot 4 dagen in beslag nemen.
In de week van 24 juli is er nog 1 mechanische boring, die opnieuw 2 dagen zal duren.

Onvermijdelijk zal er wat geluidsoverlast zijn voor de spelers, maar dat zullen we moeten accepteren.

Verschil tussen een mechanische boring en een sondering.

Bij een mechanische boring wordt tot 35 meter diep grond weggehaald, en onderzocht of deze geschikt is om een waterstofleiding te plaatsen. Er vindt een test plaatst op grondsoort en draagkracht.

Het doel van een sondering is het verkrijgen van informatie over de diepere bodemlagen. Met een ijzeren buis waarin een sensor is geplaatst wordt de weerstand gemeten en bepaald waar de ondergrond uit bestaat.

Een rupswagen voor een mechanische boring

Belangrijk om te weten:

De nu geplande boringen zijn ter voorbereiding van de aanleg van het waterstofnetwerk. Plaatsing van de leiding zal ter zijnder tijd in 2025-2026 door middel van gestuurde boring op 35 meter diepte plaatsvinden. 

Meer weten?

Uitgebreide informatie is te vinden op bijgaande link. 

https://www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/noordzeekanaalgebied

error: Content is protected !!