Bloemen in de baan…

Dit voorjaar zijn de nodige bloemzaden in diverse plantvakken ingezaaid. Bij hole 10 is een proef gedaan met afschrapen van grond, vervolgens aanbrengen van een laag zand, en dan inzaaien. Door de verschraalde grond zou de distel minder kans hebben om de bloemen te overwoekeren. Het resultaat is niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Door het zeer droge voorjaar zijn de zaden pas laat gaan kiemen. De distels zijn nog steeds in grote getalen opgekomen. Onze tuindame heeft inmiddels uren besteed om de distels stuk voor stuk te verwijderen.

Hulde!

Op foto 1 zien we waar de distel nog aanwezig is.

Op foto 2 een deel dat ontdaan is van de distel.

De stokrozen bij de heren tee van Hole 7 komen elk jaar weer terug en blijven prachtig.

De ingezaaide wilde peen in de bosrand links van Hole 16 bloeit in al zijn schoonheid. We hopen dat deze zich volgend jaar nog gaat uitbreiden. 

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!