Baancommissie is op zoek naar leden die geïnteresseerd zijn in de ecologie rond en op onze golfbaan.

Onze baan is aangelegd in een gebied dat jarenlang gebruikt is voor intensieve landbouw. De toentertijd gebruikelijke hoeveelheid bestrijdingsmiddelen werden vrijwel jaarlijks aan de grond toevertrouwd. Na jaren van weldoordacht baanbeheer is onze AGC-bodem nu weer vitaal geworden.

Het ondergrondse leven is teruggekomen en de grasmat is nu veel bestendiger tegen schimmels en andere ziekten. We zijn nu zover dat we de bestrijdingsmiddelen voor onze gewassen niet meer uit de kast hoeven te halen. Het ecologisch evenwicht voor golfbaan beheer heeft veel aandacht nodig en frequente aanpassingen blijven noodzakelijk.

Gelukkig vindt niet alles ondergronds plaats, maar zien we nu ook spontaan en met hulp de flora en daardoor ook de fauna weer bloeien.

 

 

De Baancommissie van de Amsterdamse zoekt onder zijn leden naar mensen die een steentje bij willen dragen aan het ecologisch beleid op de baan. We denken aan het vormen van een werkgroep ecologie waar mensen met affiniteit voor het onderwerp aan willen deelnemen.

Heb je kennis van een ecologisch onderwerp zouden we ook graag met jou in contact komen.  

Vragen of nadere informatie?

Aanmelden kan via mail: baancommissieagc@gmail.com

Of neem contact op met:
Willem de Voogt, telefoon 0653932644
Agnes Winter, telefoon 0628434016

juli 2022