Artsen

Om tijdig medische zorg te verlenen bij ongevallen op de baan en in het clubhuis, zou het mooi zijn als wij over een lijst van artsen binnen onze club beschikken. Mocht zich een ongeluk of calamiteit voordoen, dan kan de caddiemaster zien of een van deze artsen zich wellicht in de baan bevindt.

Mocht u zich als arts voor dit doel beschikbaar willen stellen, wilt u dan uw naam opgeven aan het secretariaat: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl 

Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.