Algemene Ledenvergadering; kom allen!!

Hierbij willen wij u oproepen de Algemene Ledenvergadering van
19 november 2018 in uw agenda te zetten.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur in navolging van de presentatie over het lange termijn plan voor de AGC, zoals getoond tijdens de ALV van 25 juni 2018, dieper ingaan op de huidige financiële situatie, verwachte hogere kosten in de komende jaren en maatregelen die het bestuur voor ogen heeft om hiermee om te gaan.

Ook wil het bestuur u meenemen in enkele toekomstscenario’s die de positieve ontwikkelingen binnen onze vereniging verder kunnen versterken.
Aangezien dit gevolgen zal hebben voor al onze leden hecht het bestuur eraan om een goede uitleg te geven aan een zo groot mogelijke opkomst en de uiteindelijke beslissing het geaccepteerde resultaat te laten zijn van een zorgvuldig proces met de leden.

Om op de juiste manier rekening te kunnen houden met de opkomst voor deze vergadering verzoeken wij u vriendelijk het secretariaat (secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl / 020-4977866) uiterlijk 10 november te laten weten of u aanwezig zult zijn.