NGF competitie 2022

Voorlopige opstelling competitieteams zijn bekend!

Leden kunnen de voorlopige opstelling vinden via de ledenpagina onder de knop NGF Competititie 2022, of als u automatisch bent ingelogd op de ledenpagina via klik hier voor de link. 

Het aantal in te schrijven teams dat deelneemt aan de competitie is afhankelijk van de belangstelling die er voor bestaat, maar is ook aan een maximum gebonden vanwege de baanbezetting.  Het kan zijn, dat er meer vraag is naar deelname aan de NGF competitie dan dat er plaats is in de teams. Wij, als  Technische Commissie (TC), streven er naar zoveel mogelijk mensen een plekje in de competitie te geven, maar het kan zijn dat een vorm van selectie moet plaatsvinden. Het streven is om de teams voor 1 oktober 2021 samengesteld te hebben.

Voor 2022 worden de zondag teams in de 36 of  in de 27 holes NGF competitie ingeschreven. Op zondag is uitbreiding van het aantal teams niet mogelijk. Het maximum van 10 teams ( 2 dames en 8 heren) is bereikt. Voor de dinsdag (dames), donderdag (dames senioren) en vrijdag (heren senioren) worden de teams ingeschreven in de 27 holes competitie en 18 holes competitie.  

Op voorhand kan geen uitspraak gedaan worden over de teamindeling. Er is een aantal criteria van toepassing, maar de Technische Commissie zal met het samenstellen van de teams zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van spelers en teams.  Er bestaan geen historische rechten ten aanzien van samenstelling en indeling in een bepaalde klasse.  Voor de zondag competitie geldt, dat bij overinschrijving voor de NGF competitie op zondag, leden onder de 50 jaar voorrang krijgen. Het bestuur en de TC hechten zeer aan deze “verjonging” van de zondagcompetitie en willen de doorstroming naar de seniorencompetitie bevorderen.

Voor hogere teams (competitieve) kunnen selectieprocedures gelden. Voor de lagere teams (recreatieve) zal dit minder gelden. Er is geen harde handicaplimiet maar het streven is in de dames en heren competitie 27 holes en 36 holes te gaan spelen met een handicap van maximaal 24.0.

Iedereen kan zich aanmelden voor de competitie.
Om uiteindelijk geselecteerd te kunnen worden moeten de spelers voldoen aan de volgende criteria:

  1. De speler/speelster moet voldoen aan de handicapeis en het golfniveau moet aantoonbaar in overeenstemming zijn met de handicap;
  2. De speler/speelster geeft er blijk van een goede teamgeest, teammentaliteit en wedstrijdattitude te hebben; 
  3. De speler/speelster committeert zich aan de gestelde eisen en selectiecriteria indien deze worden gevraagd.

 
Selectieteams

Dames 1 ( zondag) , Dames senioren 1 ,Heren 1en 2 zondag (27 en 36 holes), Heren senioren 1en 2, behoren tot de selectieteams. Spelers en speelsters die tot de selectie willen behoren moeten voldoen aan de  bovengenoemde algemene selectiecriteria

Voor de selectieteams worden de volgende extra eisen gesteld.

  • De speler/speelster is een actief verenigingslid en neemt deel aan verenigingswedstrijden. Met name de Strokeplay kampioenschappen, Matchplay kampioenschappen en de bordwedstrijden zijn hierbij van belang. De resultaten van tenminste 3 individuele bordwedstijden zullen worden beoordeeld.
  • De speler/speelster neemt deel aan de voorbereidingstrainingen.


Bijkomende zaken

  • Voor heren 1 en 2 (27 en 36h) , dames 1, heren senioren 1 en 2, dames senioren 1   wordt een uitgebreider trainingsprogramma samengesteld.
  • Voor de overige teams stellen de golf professionals in overleg met de spelers/speelsters een trainingsprogramma samen.
  • Besef dat je, als deelnemer aan de competitie, een ambassadeur bent voor  de Amsterdamse Golf Club.

De uiteindelijke keuze van de teams

De TC streeft er naar met de sterkst mogelijke samenstelling van de teams deel te nemen aan de competitie, waarbij zij rekening houdt met de ‘balans’ in de teams.
De hoogte van de handicap, de bewezen speelsterkte, de gespeelde competitie(s) en het passen in een team, zijn mede bepalend voor welk team men wordt geselecteerd. Extra selectiewedstrijden kunnen worden uitgeschreven

De uiteindelijke teams worden samengesteld door de T.C,  in overleg met de golfprofessionals en de captains.

Vragen?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar: tc@amsterdamsegolfclub.nl

Technische Commissie
5 oktober 2021