Handicapsysteem

Vanaf januari 2019 spelen we volgens de Golfregels 2019.
Regelboekjes 2019 zijn verkrijgbaar bij de caddiemaster à € 2,- per stuk. 
U kunt de app “rules of golf 2019” downloaden om het volledige regelboek van de R&A in te zien. 

Ook op de site golf.nl, de site van de NGF, is veel informatie over de regels 2019 te vinden. De belangrijkste veranderingen worden op onze site onder het kopje ‘laatste nieuws’ onder uw aandacht gebracht. 

In 2020 verandert er niets aan het handicapsysteem. Voor het inleveren van de Q-scores blijft het onderstaand van toepassingen. 

De marker
De marker is en blijft een belangrijke persoon voor het inleveren van qualifying scores. De marker zorgt dat de golfregels correct worden toegepast en telt samen met de speler het aantal slagen van de in te leveren score. Als de kaart digitaal wordt ingeleverd, moet de naam van de marker worden vermeld. Bij het inleveren van een papieren score, doet de commissie dat.

Registratie vooraf
De registratie van een Q-ronde vindt plaats vóór de ronde door een sticker bij de computer in de hal van het clubhuis uit te draaien. De gele sticker komt te vervallen.

De registratie vooraf kan ook plaatsvinden door in te loggen op de NGF golf app of door met de marker op de eerste tee af te spreken een qualifying ronde te spelen. In alle gevallen moet de score worden ingevoerd.

Samengevat:
Het vooraf aanvragen van een Q ronde kan op de volgende manieren gebeuren:
-Via de zuil op de club
-Via de app
-Door een afspraak te maken met je marker op de eerste tee en een papieren kaart in te vullen

Het inleveren van de scorekaart
Na je ronde moet je de score inleveren. Dit kan op de volgende manieren: 
-Via de zuil in het clubhuis
-Via de website of mijngolf.nl
-Via een app
-Een papieren kaart bij de handicapcommissie in het bakje in de hal van het clubhuis. De commissie voert de kaart in. Bijvoorbeeld in geval van storing van de computer. Het is belangrijk de score en de naam van de marker zo snel mogelijk in te voeren, bij voorkeur direct na de ronde. Het is niet meer nodig een papieren kaart te bewaren!!!

Meerdere rondes van 9 holes op een dag
Vanaf nu is het toegestaan om meerdere rondes van 9 holes op een dag te spelen. Bijvoorbeeld ’s ochtends een ronde van 9 holes en ’s avond weer een. Dit past bij het streven de spelers zoveel mogelijk scores te laten inleveren. Het is echter niet de bedoeling om een ronde van 18 holes op te splitsen in twee rondes van 9 holes.

De juiste handicap
Hoe meer scores je inlevert, hoe beter je handicap bij je speelsterkte zal passen.
In de tabel hieronder zie je wat de scores per handicapcategorie zijn. Deze laat zien dat een score lager dan de buffer helemaal geen schande is.

 

Playing Handicap 36 of meer Stablefordpunten In de buffer Lager dan buffer
0 – 5 34 % 12 % 54 %
6 – 12 20 % 18 % 62 %
13 – 20 13,5 % 22 % 64,5 %
21 – 28 10 % 24 % 66 %
29 – 36 7,8 % 25 % 67,2 %

 

De belangrijkste boodschap is dat het voor de spelers makkelijker gemaakt wordt om zo veel mogelijk scores in te leveren. De regel- en handicapcommissie zal de ingeleverde scores goedkeuren.
In 2018 spelen we ready golf en pas in 2019 zullen de golfregels veranderen.

De jaarlijkse herziening van de handicaps.
Aan het einde van elk jaar worden de handicaps van de spelers door de handicapcommissie bekeken. Dit is om te zien of jouw speelsterkte nog overeenkomt met je handicap.

Welke spelers komen in aanmerking voor herziening?
Als er 8 of meer scores beschikbaar zijn, komt deze in aanmerking voor de herziening. Als er minder dan 8 scores gemaakt zijn in een kalenderjaar, tellen alle scores van het jaar daarvoor mee. Als er in twee jaar geen 8 scores beschikbaar zijn, zal er geen revisie plaats vinden. Dit geldt alleen voor handicaps die lager dan 36 zijn. Als de handicap van een speler lager is dan zijn handicap aan het begin van het jaar, zal er geen verhoging plaatsvinden.

Hoe gaat het in zijn werk?De computer maakt een berekening en doet de commissie een voorstel voor de aanpassingen. De regel- en handicapcommissie bekijkt de voorstellen en beslist of de voorstellen passen bij de betreffende spelers.