Aanplanting nieuwe bomen en struiken hole 7

In de zomer vorig jaar heeft storm Poly grote schade aangericht op onze golfbaan. 

Vooral bij hole 7 zijn een flink aantal bomen, abelen, geveld. Na het opruimen van vele omgewaaide en beschadigde bomen werd duidelijk dat er bomen herplant moeten worden. Door de kaalslag zijn mogelijkheden ontstaan om nieuwe bomen en struiken neer te zetten in clusters bij elkaar. Dit zal een natuurlijke uitstraling geven. Er is gekozen voor een grote variëteit aan vooral inheemse bomen en struiken, met bloesem in het voorjaar en vruchtdragende met mooi kleurig blad in het najaar. 
Dit zal een stimulans zijn voor de biodiversiteit en dit gebied aantrekkelijker maken voor vogels en insecten. 
Ook de geplande bloem- en kruidenvakken rondom de tees zullen hieraan bijdragen. 

Bij herplanting gaan we uit van het principe dat het golfspel op de eerste plaats staat, maar tegelijkertijd streven we naar een optimale beleving van de natuur. 

Het ontwerp van de beplanting van hole 7 is hieronder te zien. Er is voor gekozen om alle bomen en struiken dit voorjaar aan te planten. Om kosten te besparen zal ons eigen team greenkeepers de werkzaamheden uitvoeren, en zullen ook uit “eigen kweek” struikjes worden geplant die zijn geschoten in diverse boomsingels van de baan. 
In februari zijn de laatste zieke en beschadigde elzen die er nog staan gerooid (zie ook een vorig nieuwsbericht) en die worden geruimd samen met de stapels takken. 

Wat wordt aangeplant?

Krentenboompje Amalachier Kamarkii
Gelderse Roos Viburnum Opulus
Vuilboom Ramnus Frangula
Berk Betula Pendula
Meidoorn Crataegus Monogyna
Kornoelje Cornus
Esdoorn Acer
Zomereik Quercus Robur
Winter Linde Tilia cordata
Zwarte Els Alnus glutinosa
Rode beuk Fagus sylvatica 'Atropunica'
Lijsterbes Sorbus aurcuparia
Kardinaalshoed Euonymus europaeus

Bloeiwijze/vruchtvorming van een viertal aan te planten bomen en struiken. 

Krentenboom
Vuilboom
Meidoorn
Gelderse roos
error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!