Wormenoverlast

Inleiding

Het zal de meesten van U niet zijn ontgaan dat er de laatste tijd sprake is van erg veel wormenactiviteit op de fairways. Een paar wormen zijn natuurlijk een teken van een gezonde bodem, maar op dit moment zijn er bij ons zoveel, dat er echt sprake is van wormenoverlast.

Waarom hebben we zoveel wormenoverlast en is daar nou niets aan te doen?

In hoofdlijnen speelt het volgende:

STRI

We worden over het beheer van onze grasmat al een flink aantal jaren geadviseerd door het Engelse STRI (Sports Turf Research Institute), een in Europa alom gerespecteerd research instituut en adviseur op het gebied van turf management voor sportvelden en golfbanen. 

Dit instituut is bij uitstek geschikt om ons ook te helpen met het bestrijden van de wormen overlast, omdat het een langjarige research heeft uitgevoerd met betrekking tot deze overlast. Door een combinatie van maatregelen is het volgens STRI mogelijk de wormen  na een aantal jaar flink terug te dringen. Het gaat daarbij om het volgende.

Verzamelen afgemaaid gras

Als het afgemaaide gras blijft liggen is dit voedsel voor de wormen. In de loop van dit jaar zijn we daarom op advies van STRI begonnen met ook op de fairways het gras te verzamelen en af te voeren. Ter vergelijking: op de greens en voorgreens wordt al sinds jaar en dag het gras verzameld en afgevoerd en dat is volgens STRI mede de reden dat daar veel minder wormenhopen zijn dan op de fairways. 

Kwaliteit grasmat en toplaag

Teneinde de kwaliteit van de grasmat te verbeteren zijn we al geruime tijd bezig om daar betere grassoorten te krijgen, zoals de zwenkgrassen . Die grassoorten zorgen niet alleen voor een dichtere grasmat, ze zijn minder vatbaar voor ziekten en hebben ook minder water nodig. Tenslotte, en met name in dit kader van belang, gedijen wormen minder op die betere grassoorten. Onze greens bestaan al als gevolg van frequent doorzaaien inmiddels voor 80% uit zwenkgras.

Met name op de fairways dient het percentage van deze betere grassoorten nog verhoogd te worden, maar daarvoor is ook verdere verbetering van de kwaliteit van de bodem, met name de toplaag, nodig.

Speciaal zand

De goede grassoorten gedijen beter op een wat zanderiger toplaag. Om dit te verkrijgen, adviseert STRI om de komende jaren veel meer zand van een wat scherpere soort op te brengen dan we tot nu toe deden. Dat scherpere zand in grotere hoeveelheden heeft met name als neveneffect ook de ontmoediging van de wormen (zachte huid kan niet tegen scherp zand).
Het opbrengen van zand kan alleen tijdens het groeiseizoen van het gras. Aangezien het deze zomer extreem droog en warm was, groeide het gras nauwelijks en hebben we als gevolg daarvan dit jaar nog niet of nauwelijks extra zand op kunnen brengen. Mogelijk dat we dit jaar al wat minder wormen zouden hebben gehad als we deze zomer al wel extra zand hadden kunnen opbrengen.Een wat zanderiger toplaag zorgt er tenslotte voor dat de baan in de nattere perioden beter bespeelbaar blijft.

Beregening deze zomer

Tijdens het groeiseizoen dient er van tijd tot tijd nieuw gras ingezaaid te worden. Teneinde te voorkomen dat het ingezaaide gras door de droogte en de hitte beschadigd zou worden, hebben we op advies van STRI in de zomer relatief veel beregend. Het resultaat was dat wij als enige baan in de verre omtrek op een groene grasmat konden spelen. Echter wormen houden van vochtige grond en het lijkt toch mede het gevolg van het beregenen te zijn dat de wormen al weer eind augustus bij ons op de fairways de kop opstaken.

Geduld

We zijn pas dit jaar begonnen met het ook op de fairways verzamelen en afvoeren van het grasafval. Pas volgend jaar zullen we ook met het zwaardere bezanding programma kunnen gaan beginnen. Het effect van deze maatregelen op de toplaag en de grasmat zal een zaak van langere adem zijn en we zullen daarmee dus wat geduld moeten betrachten.

Heeft u vragen, suggesties, op en/of aanmerkingen over de baan, dan kunt u contact opnemen met de baancommissie: baancommissieagc@gmail.com