Waarom staat er op mijn afschrift STG Mollie Payments

Digitale betalingen van de contributiefacturen worden verzorgd door Mollie onze payment provider.
U betaalt dus in plaats van direct aan onze club eerst aan Mollie; daarom ziet u op uw afschrift STG MOLLIE PAYMENTS staan.

Mollie is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling. Betalingen aan onze club verricht u via een zogeheten “stichting derdengelden” welke is gelieerd aan Mollie. Zelfs bij een eventueel faillissement van Mollie ontvangen wij als club ons geld.

Let op: het bankrekeningnummer, van Mollie, dat wordt vermeld op uw bankafschrift kunt u NIET gebruiken om handmatig bedragen aan onze vereniging over te maken. Uitsluitend de gelden welke via iDeal worden betaald komen binnen bij onze club.

Uiteraard kunt u ook handmatig uw contributiefactuur direct over maken aan de Amsterdamse Golf Club o.v.v. uw factuur- en debiteurnummer op rekeningnummer : NL45INGB0698315111