Veiligheid

Hieronder treft u een aantal onderwerpen aan met betrekking tot veiligheid op en rond de baan.

Noodsituatie en plotselinge ziekte: bel onmiddellijk de caddiemaster: 06 – 51 29 14 14

In de hal van het clubhuis hangt een AED te gebruiken bij hartproblemen.

 

Onweer:

Ingeval van (dreigend) onweer dienen spelers ervoor te zorgen dat zij het spel onderbreken en een schuilhut opzoeken. Hoewel onze schuilhutten over een bliksemafleider beschikken is het wenselijk stokken, paraplu’s of andere metalen zaken zo ver mogelijk van de schuilhut te laten staan.

Hoort u de volgende signalen met een toeter, dan dient u: 
Bij één lang aanhoudend signaal (> 10 sec.):
het spel onmiddellijk te onderbreken en een schuilhut op te zoeken, omdat er gevaar door blikseminslag dreigt.

Laat uw golftas achter en gebruik nooit een paraplu!

Bij drie signalen een paar keer herhaald: waarschuwing dat slecht weer op komst is. Weer in de gaten houden en schuilhut opzoeken.

Bij 2 korte signalen (2 x 2 sec. 2 x herhalen).
Het spel meteen te hervatten, omdat de  gevaarlijke situatie door blikseminslag is opgeheven. 

 

Driving range:

Het is ‘absoluut niet is toegestaan’ ballen over het achterste hek van de drivingrange te slaan. Deze waarschuwing staat ook duidelijk aangegeven bij de drivingrange. Het gevaar dat daarmee een speler op de achterliggende PAR 3 baan wordt geraakt en daarbij ernstig letsel oploopt of zelfs dodelijk wordt getroffen, is namelijk zeer reëel. Degene die de waarschuwing negeert wordt geschorst. Wie onverhoopt iemand achter het hek raakt, draagt daarvoor de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

Onwenselijk gedrag:

Onwenselijk/grensoverschrijdend gedrag op en rond de golfbaan (waaronder begrepen seksuele intimidatie) dient onmiddellijk te worden gemeld aan het bestuur. In geval van seksuele intimidatie staan de vertrouwenspersonen van de NGF ter beschikking voor advies en opvang. De verdere procedure hiervoor is neergelegd in het Reglement Seksuele intimidatie (gepubliceerd op de website ledeninlog/verenigingszaken).