Veiligheid in de baan

In de herfst- en wintermaanden proberen onze greenkeepers om zoveel mogelijk drains (fairway afvoerleidingen) schoon te maken en te repareren. 

Het kan dus voorkomen dat een hole gesloten is voor enige tijd of misschien gehalveerd is. Veiligheid van en voor onze greenkeepers en onze machines is uiteraard cruciaal. De afgelopen week is een greenkeeper door een bal geraakt en is ook een spiegel van een tractor geraakt. 

Mocht u zich in een situatie bevinden waarbij een door u  of uw flightgenoten te spelen bal gevaar kan opleveren voor onze greenkeepers….speel hem dan niet en plaats/speel uw bal nadat u de “gevarenzone” gepasseerd bent.