Lidmaatschap 18-26

Lidmaatschap jongeren 18-26 jaar

Aanmelden voor het lidmaatschap jongeren 18 – 26 kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met het verzoek om toezending van een aanmeldingsformulier. Na invulling en terugzending van dit formulier word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de commissieleden uitvoerig informatie geven over het ‘reilen en zeilen’ op de club.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 353,50

Vanaf het jaar waarin je 27 wordt is een nieuw contributieschema van toepassing dat uitgaat van een geleidelijke ingroei in de betaling van de perpetuele lening. Meer informatie zie lidmaatschap AGC.

Afmelden voor het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november.

Voor meer informatie en/of vragen over het lidmaatschap kan je je richten tot:
secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl