Nieuw bestuurslid Sport & Spel

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat Bart Webbers bereid is de operationele taken op zich te nemen van de bestuursportefeuille Sport & Spel met ingang van februari aanstaande.

Govert Meijer zal tot de eerstkomende algemene ledenvergadering de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze portefeuille dragen. 

Bart is niet alleen een goede golfer, hij is ook zeer goed ingevoerd in de vereniging. Wij zien uit naar de samenwerking met hem in in het bestuur .

Harm Raijmans
Voorzitter