Jeugd info

Jeugd op de Amsterdamse

De jeugd neemt een steeds belangrijkere plek in op de Amsterdamse Golf Club. Alle kinderen die willen komen golfen zijn welkom. Er is een uitgebreid programma voor de jeugd met lessen en wedstrijden verspreid over het jaar. Deze staan aangegeven op de jeugdkalender. De lessen worden gegeven in verschillende groepen, ingedeeld op leeftijd en niveau. Op de eerste negen holes in de grote baan zijn speciale kindertees aangebracht, op afstanden die voor de jongere jeugd goed bespeelbaar zijn, waardoor ook de jongste kinderen parren en zelfs birdies kunnen maken. Daarnaast zijn er achter de driving range nog 6 korte holes, ideaal voor de kinderen om het golfspel te leren. Twee keer per jaar organiseren we speciale bring af friend lessen voor de kinderen om zo met het golfspel kennis kunnen maken. Daarnaast zijn er ook niet golf gerelateerde activiteiten door het jaar heen zoals het Halloween weekend. Omdat kinderen het spelen in teamverband prefereren boven alleen individueel spel, spelen we met onze club in een special jeugd format een aantal wedstrijden tegen clubs in de buurt; de zogeheten PGA jr League.

Groep 1  Dit is de groep voor de beginnende golfers. De meeste kinderen in deze groep zijn 6 tot 8 jaar. De kinderen maken op speelse wijze kennis met het golfspel door middel van lessen (ongeveer eens per twee weken op zondagochtend) en wedstrijdjes. Het doel voor deze jongste groep is het behalen van het GVB.

Groep II  Na een periode in groep I stromen de kinderen door naar groep II. Daar worden ze verder getraind en begeleid naar een handicap. Voor zover latere (oudere) instromers nog geen GVB hebben, worden deze uiteraard eerst voor het GVB klaargestoomd.

Groep III  Deze groep wordt voornamelijk gevormd door jongeren van 12 tot 15 jaar. De meeste kinderen in deze groep hebben hun GVB en de doelstelling, naast uiteraard het plezier in het spel, is het behalen van een lagere handicap.

Groep IV  Dit is de groep van de talentvolle en fanatiekere kinderen. Zij krijgen speciale baanlessen en uit deze groep wordt in beginsel het competitieteam samengesteld.

Samenvattend is het jeugdbeleid van de Amsterdamse erop gericht jongeren van 6 tot 18 te motiveren voor het prachtige golfspel en ze thuis te laten voelen op onze club.

De jeugdcommissie
Sjors de Visser, Sandra Boer, Peter Venema, Astrid van Heumen, Joost Moerel en Remco Verheijden.