GVB na 1 juli 2012

 “Clubhandicap 54”

 HET GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS VOOR DE JEUGD

Vanaf 1 juli 2012 heet het GVB officieel “Clubhandicap 54”. Het halen van Clubhandicap 54 gaat als volgt:

1 Baanpermissie

De eerste stap is dat de professional het jeugdlid “baanpermissie” geeft om de baan in te gaan op de eigen club. Het jeugdlid krijgt dan de “NGF-Golfbaanpermissie”. Dit komt ook op het NGF kaartje te staan. Overigens geldt deze baanpermissie niet op andere clubs, tenzij deze de baanpermissie van de AGC accepteren.

2. Volgen van negen regellessen

De tweede stap is dat het jeugdlid negen regellessen moet volgen. Deze regellessen worden gegeven tijdens de reguliere jeugdlessen en de professionals houden bij hoeveel regellessen elk jeugdlid heeft gevolgd. Als het jeugdlid negen regellessen heeft gevolgd, zal de professional dit aan het jeugdlid melden en kan een “Qualifying Ronde” worden gespeeld.

3. Het behalen van 18 punten op een ronde van 9 holes spelend vanaf clubhandicap 54 of het behalen van 36 punten over 18 holes spelend vanaf Clubhandicap 54

Het jeugdlid moet een “Qualifying Ronde” spelen over 9 of 18 holes. Uitgaande van de Clubhandicap 54 moet het jeugdlid dan 18 stablefordpunten halen over 9 holes of 36 stablefordpunten over 18 holes. Voor het bepalen van het aantal slagen moet worden uitgegaan van Handicap 54. Op de handicaplijsten die in het clubhuis hangen, staat hoeveel slagen iemand “meekrijgt” bij Clubhandicap 54. Hierbij is van belang om goed te kijken vanaf welke kleur tees wordt gespeeld, het aantal slagen varieert per kleur.

Voor het spelen van de Qualifying Ronde moet een “Qualifying kaart” worden gemaakt. Een Qualifying kaart is een gewone scorekaart met daarop een gele “Qualifying sticker” geplakt. Deze stickers zijn verkrijgbaar bij de caddiemaster. De Qualifying Ronde moet samen worden gespeeld met een marker die de scorekaart “markt”. De marker moet zelf minimaal in het bezit zijn van Clubhandicap 54, maar verder worden er geen speciale eisen gesteld aan de marker. De marker kan dus ook de vader of moeder van het jeugdlid zijn.

Na het spelen van de Qualifying Ronde moeten het jeugdlid en de marker de Qualifying kaart ondertekenen en vervolgens dient de kaart in de bak met handicapkaarten te worden gedaan (in de hal in het clubhuis onder de computer). Op de kaart dient duidelijk te worden vermeld “Kaart voor behalen Clubhandicap 54”.  De Handicapcommissie zal vervolgens de kaart verwerken en indien inderdaad de vereiste 18 of 36 punten zijn gehaald, dan zal de Handicapcommissie dit aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF) doorgeven. De NGF zal dan een nieuwe NGF kaart aanmaken met daarop vermeld “Clubhandicap 54”.

VAN CLUBHANDICAP 54 NAAR REGULIERE HANDICAP

Om een “EGA Exact Handicap” te krijgen dient de Clubhandicap 54 te worden verlaagd tot 36 of lager. Dit gebeurt door het spelen van een ronde van 9 of 18 holes, in eerste instantie uitgaande van Clubhandicap 54. Als uitgaande van handicap 54 een ronde van 18 holes wordt gespeeld en er worden meer dan 36 punten behaald, dan wordt de handicap verlaagd met 1 punt voor elk punt boven de 36. Stel dat een score van 40 stablefordpunten wordt gehaald, dan gaat de Clubhandicap omlaag van 54 naar 50 (-4).

Na het spelen van de ronde dient de scorekaart te worden ingevoerd in de computer in de hal en vervolgens moet de kaart in het bakje met handicapkaarten worden gedaan. Het invoeren in de computer kan alleen als voorafgaand aan de ronde een qualifying kaart is aangemaakt door het invoeren in de computer van de naam, geboortedatum en de te spelen ronde (9 of 18 holes en kleur tees). Als deze gegevens zijn ingevoerd, produceert de computer automatisch een witte sticker (label) die op de kaart wordt geplakt. Mocht het jeugdlid nog niet in het computersysteem zijn ingevoerd, dan kan geen witte sticker worden aangemaakt en kan de score uiteraard niet worden ingevoerd in de computer. Dan dient er een gele “Qualifying sticker” op de kaart te worden geplakt (verkrijgbaar bij de caddiemaster) en kan de kaart na de ronde gewoon in de bak worden gedaan. De Handicapcommissie zal daarna de kaart verwerken.

VRAGEN:
Voor vragen kunt u terecht bij de jeugdcommissie via e-mail: jeugdagc@gmail.com of bij de handicapcommissie.