Lidmaatschap

Nieuwe leden

  • Wilt u lid worden van de gezellige, Amsterdamse Golf Club?
  • Wilt u golfen wanneer het u uitkomt, zonder starttijden?
  • Wilt u genieten van een goede catering in een prachtig clubhuis?
  • Wilt u les van toppro’s?
  • Wilt u opvang voor uw kinderen?

Jaarlijks heeft de Amsterdamse plaats voor een aantal nieuwe leden. 

Leden kunnen nu op twee momenten in het jaar lid worden: per 1 juli 2017 en per 1 januari 2018. Diegenen van wie het formulier (volledig ingevuld met ondersteuners) is ontvangen vóór 15 juni, worden in de procedure meegenomen voor een lidmaatschap per 1 juli.

Aanvragen die na 15 juni worden ontvangen, kunnen pas lid worden per 1 januari 2018. De gesprekken daarvoor zullen in november en december plaatsvinden.

Van wie het formulier volledig ingevuld met ondersteuners is ontvangen vóór 15 juni, wordt in de procedure meegenomen voor een lidmaatschap per 1 juli. Aanvragen die na 15 juni worden ontvangen, kunnen pas lid worden per 1 januari 2018.


Interesse?

Aarzel niet om voor vragen of nadere informatie contact op te nemen met het
secretariaat op (020-4977866) of mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl.

Klik hier voor de AGC Financiële voorwaarden 2017 met als bijlage
Contributieschema 2017 Jongeren 27 – 36 jaar

Mocht u belangstelling hebben, download hier het Aanvraagformulier en stuur het ingevuld naar:

Secretariaat Amsterdamse Golf Club
Bauduinlaan 35
1047 HK Amsterdam
Mail: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl


Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, uiterlijk voor 1 november.
Richt uw schrijven aan:

Secretariaat Amsterdamse Golf Club
Bauduinlaan 35
1047 HK Amsterdam
Mail: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl