Geschiedenis

1934: Een bijzonder jaar.

Prins Hendrik overlijdt, Amsterdam viert het koperen jubileum van burgemeester de Vlugt, het Jordaanoproer wordt neergeslagen, de rijen worden langer bij de stempelbureaus, de crisis maakt slachtoffers en werklozen gaan aan de slag in het werkverschaffingsproject Boschplan ofwel Amsterdamse Bos.

In dit tumultueuze jaar wordt de Amsterdamsche Golf Club opgericht, eindelijk, na veel voorbereidingen en overleg met de gemeente.

In dit jaar ook wint voor het eerst een niet Europeaan – de Zuid Afrikaan Sid Brews – het Nederlands Open op De Pan. Het is de eerste keer dat dit toernooi wordt gespeeld over 72 holes.

Eindelijk dus had Amsterdam een eigen golfbaan, zoals alle grote Europese steden. We konden een stuk grond huren dat weliswaar een bestemming had voor toekomstige spoorweguitbreidingen, maar niemand voorzag dat na uitvoering van Spoorwegplan Oost voor de nieuwe verbinding met Utrecht er ooit nog iets zou veranderen. Het Weesperpoortstation ging dicht en in 1939 werd het fraaie Amstelstation geopend door koningin Wilhelmina.

De Amsterdamsche Golf Club kon vooruit en liet een baan ontwerpen door Harry Colt (van Colt, Alison en Morisson) op de 34 hectaren grond die daar toch maar nutteloos in de polder lag.

Al in april is het clubhuis klaar, ontworpen door de bekende Amsterdamse architect Warners. Op 19 mei gaat de baan open en wordt de eerste bal geslagen. De officiële opening is op 14 september 1935, waarbij de Amsterdamse burgemeester van der Vlugt tot de genodigden behoort. Hierna komt het clubleven op gang. Al spoedig wordt de eerste ‘Wedstrijd van de Maand’ gespeeld en worden bridgeavonden georganiseerd.

Dan, na 50 jaar, krijgen we in 1984 het bericht dat de Nederlandse Spoorwegen toch de uitbreidingen, die in 1934 nog zo futuristisch leken, wil gaan uitvoeren. Onze mooie parkbaan zal doorkruist gaan worden door spoorwegen met flyovers… De huur wordt opgezegd, we moeten verhuizen. Na onderhandelingen met de Gemeente Amsterdam, met name met Economische Zaken, kunnen we een stuk grond kopen van ruim 60 hectare nabij Halfweg. De oorspronkelijke bestemming ‘havengebied’ wordt veranderd in ‘recreatiegebied’, mede omdat onze baan grenst aan recreatiegebied Spaarnwoude van de Gemeente Haarlemmerliede. In de onderhandelingen over de aankoop, wordt ons nog een flink stuk grond aangeboden aan de andere kant van de toegangsweg, voor de aanleg van het parkeerterrein, de drivingrange en sinds enkele jaren onze 6 holes oefenbaan.

Omdat een van de kenmerken van de Amsterdamse is, dat wij een Club zijn ‘van leden voor leden’ is het niet verwonderlijk dat voor de grondaankoop ons lid H.P.M. van Heukelum Stuyt (toentertijd directeur van Vroom & Dreesmann) een belangrijke rol heeft gespeeld, terwijl ons gezellige houten clubhuis tot stand kwam door de inbreng van ons lid architect John Webbers.

Op vrijdagochtend 21 september 1990, vijfenvijftig jaar na de eerste eerste bal in Duivendrecht, slaat voorzitter Jan Geleijnse de tweede eerste bal op onze nieuwe golfbaan aan de Bauduinlaan in de Houtrakpolder. Omdat een aantal leden ‘achterbleef’ op de overgebleven delen van onze oude baan (nu Old Course genoemd) konden we nieuwe leden aantrekken. Er bleek een goede synergie te zijn met de bestaande golfclub Mariënweide, die geen golfbaan bezat en op hockeyvelden speelde. Zo werden de Mariënweiders Amsterdammers, een integratieproces dat moeiteloos en probleemloos verliep.

Onze Amsterdamse Golf Club ontwikkelde in de nieuwe omgeving een aantal uitgangspunten waaraan niet getornd mag worden. Het zijn de kernwaarden van de Club, vastgelegd door de toenmalige bestuurders in het toekomstplan voor de 21e eeuw.

  • Wij zijn de enige echte Amsterdamse Golf Club sinds 1934. Wij huldigen de Amsterdamse principes van vrijheid, openheid en gemoedelijkheid, herkenbaar in de sfeer van ons clubhuis.
  • Wij zijn een club van leden voor leden: dit wil zeggen dat onze leden ‘de dienst uitmaken’ zonder inbreng van externe krachten, afgezien van caddymaster, baanpersoneel en een uitstekend secretariaat.
  • Wij koesteren de luxe van spelen zonder starttijden. Dit impliceert een zorgvuldig ledenbeleid.
  • Wij streven ernaar om in de regio, met zovele polderbanen, een mooie volwassen parkbaan te bieden. Uitdagend voor de sportgolfer, landschappelijk plezierig voor de recreatieve golfer.
  • Wij willen ons clubhuis herkenbaar houden als echt ‘clubhuis’, met een persoonlijke warme sfeer, met een goede catering, een leuke bar en plezierige ambiance.
  • Wij willen goede oefenfaciliteiten bieden, zoals een verlichte drivingrange, grote chip- en puttinggreens en interessante oefenholes(6).  

In de loop van de jaren is er voortdurend gewerkt aan verbetering en verfraaiing van de baan. Binnen ons concept ‘van en voor leden’ zijn wij gelukkig met het lidmaatschap van golfbaanarchitect Gerard Jol. Hij heeft bijvoorbeeld in 1992 al de renovatie van alle greens en surroundings verzorgd en is in feite voortdurend betrokken bij de kwaliteitsverbetering van onze baan. Van 2006 tot 2008 hebben we een totale vernieuwing doorgevoerd onder de titel ‘De Amsterdamse op de schop’, waarmee onze baan zowel golftechnisch als landschappelijk nog aantrekkelijker werd, onder andere door het water meer in het spel te betrekken en de fairways te voorzien van ondulaties en glooiingen. Bovendien is de waterhuishouding geoptimaliseerd, zodat onze baan onder vrijwel alle weersomstandigheden goed bespeelbaar is.

In 2009 hebben we ons 75-jarig jubileum gevierd. Met zo’n 800 enthousiaste leden staan we nu aan de vooravond van ons volgend jubileum.

De Amsterdamse leeft als nooit tevoren!