Tijdelijke Local rules

  

 Wortels van bomen

Wortels van bomen op het kort gemaaide gedeelte van de baan mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

 Gebieden met Kwetsbaar Milieu (GKM)

Gebieden met een kwetsbaar milieu worden aangegeven door gele of rode palen met een groene kop.Deze gebieden zijn waterhindernissen. Het betreden en spelen uit het GKM is niet toegestaan. Indien bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing MOET de speler, met één strafslag, handelen volgens Regel 26-1.

 Beluchtingsgaten

Een bal die door de baan in beluchtingsgat terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole.Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan ligt.

 Ingeklonken drainage sleuven

De ingeklonken drainage sleuven op het kort gemaaide gedeelte van de baan mag u ontwijken volgens regel 25-1b.

 GUR bij hole 4

Indien een bal in de GUR van hole 4 ligt, MOET de speler zonder straf droppen in de aangegeven dropzone.Hij mag zijn bal oppakken uit de GUR, maar niet lopen op de ingezaaide sleuven

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen

 “Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels18-2,18-3 en 20-1)”

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal zonder straf gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet zonder straf worden teruggeplaatst.

 Waterhindernissen hole 14

De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

 Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.

Amsterdamse Golf Club, 9 augustus 2018