Tijdelijke Local rules

Wortels van bomen
Wortels van bomen op het kort gemaaide gedeelte van de baan mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Gebieden met Kwetsbaar Milieu (GKM)
Gebieden met een kwetsbaar milieu worden aangegeven door gele of rode palen met een groene kop.
Deze gebieden zijn waterhindernissen. Het betreden en spelen uit het GKM is niet toegestaan. Indien bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing MOET de speler, met één strafslag, handelen volgens Regel 26-1.

Beluchtingsgaten
Een bal die door de baan in beluchtingsgat terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. 
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan ligt. 

Bal schoonmaken
Door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.
Noot: De ligplaats van de bal moet worden gemerkt voordat de bal volgens deze Plaatselijke Regel wordt opgenomen. Zie Regel 20-1

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen

“Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green; regels 18-2,18-3 en 20-1)”
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. 
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2,18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. 
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal zonder straf gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet zonder straf worden teruggeplaatst. 

Waterhindernis Hole 14: De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.


27 september 2017