Tijdelijke Local rules

Wortels van bomen
Wortels van bomen op het kort gemaaide gedeelte van de baan mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Beluchtingsgaten en schade door werkzaamheden
Een bal die door de baan in beluchtingsgat terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan ligt. Schade door gevelde bomen en struiken en schade van bandensporen mogen ontweken worden volgens regel 25-1.

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is. Een speler mag zijn bal maar één maal plaatsen en nadat de bal is geplaatst, is hij in het spel.

Dropzone; Hole 13
Voor het ontwijken van de GUR links op de fairway van hole 13, is als extra optie een dropzone bij de GUR.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen

Waterhindernissen; Hole 14
De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.

“Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels18-2,18-3 en 20-1)”
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal zonder straf gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet zonder straf worden teruggeplaatst.

Datum: 13 april 2018