Tijdelijke Local rules

8 februari 2019

Plaatsen

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid of fairway hoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. 
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
    –  dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan her referentiepunt, en 
    –  dit gebied moet in het algemene gebied zijn. 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b (2) en 14.2e.

Wortels van bomen

Als een bal van een speler in een deel van het algemene gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b. 

(Echter er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler).

Schade door dieren

In het algemene gebied zijn gebieden waar schade die is veroorzaakt door vogels grond in bewerking, die mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

(Echter er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler). 

Drainage sleuven

Zowel de opgevulde als de ingezaaide drainage sleuven door de baan, moet u ontwijken volgens regel 16-1.b.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Algemene straf. 


 
Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.