Tijdelijke Local rules

Wortels van bomen
Wortels van bomen op het kort gemaaide gedeelte van de baan mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Gebieden met Kwetsbaar Milieu (GKM)
Gebieden met een kwetsbaar milieu worden aangegeven door gele of rode palen met een groene kop.
Deze gebieden zijn waterhindernissen. Het betreden en spelen uit het GKM is niet toegestaan. Indien bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing MOET de speler, met één strafslag, handelen volgens Regel 26-1.

Beluchtingsgaten
Een bal die door de baan in beluchtingsgat terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. 
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan ligt. 

Bal schoonmaken
Door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.
Noot: De ligplaats van de bal moet worden gemerkt voordat de bal volgens deze Plaatselijke Regel wordt opgenomen. Zie Regel 20-1

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden genomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is. Een speler mag zijn bal maar één maal plaatsen en nadat de bal is geplaatst, is hij in het spel. 

Ingebedde bal
Door de baan mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dicht bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is. 
Uitzonderingen:

  1. Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien de bal ingebed is in zand in een gedeelte dat niet kort kort gemaaid is. 
  2. Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze Plaatselijke Regel. 

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen

Waterhindernis Hole 14: De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.


28 oktober 2017