Tijdelijke Local rules

1 november 2018

Plaatsen

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt.  De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is. Een speler mag zijn bal maar één maal plaatsen en nadat de bal is geplaatst, is hij in het spel.

Wortels van bomen

Wortels van bomen op het kort gemaaide gedeelte van de baan mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Gebieden met Kwetsbaar Milieu (GKM)

Gebieden met een kwetsbaar milieu worden aangegeven door gele of rode palen met een groene kop.

Deze gebieden zijn waterhindernissen. Het betreden en spelen uit het GKM is niet toegestaan. Indien bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing MOET de speler, met één strafslag, handelen volgens Regel 26-1.

Drainage sleuven

Zowel de opgevulde als de ingezaaide drainage sleuven door de baan, moet u ontwijken volgens regel 25-1b.

Schade door vogels

De schade door de baan ,veroorzaakt door vogels,  is  GUR en mag ontweken worden volgens regel 25-1b.

Straf voor overtreding van de Tijdelijke Local Rule: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen

 

“Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels18-2,18-3 en 20-1)”

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal zonder straf gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet zonder straf worden teruggeplaatst.

 Waterhindernissen hole 14

De beschoeiing in de fairway-bunker links en in de bunker vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

 Om schade rond de green te vermijden, uw trolley graag op enige afstand houden.