Golfregels 2018

De Jaarlijkse revisie van de handicaps

De jaarlijkse herziening van de handicaps.
Aan het einde van elk jaar worden de handicaps van de spelers door de handicapcommissie bekeken. Dit is om te zien of jouw speelsterkte nog overeenkomt met je handicap.

Welke spelers komen in aanmerking voor herziening?
Als er 8 of meer scores beschikbaar zijn, komt deze in aanmerking voor de herziening. Als er minder dan 8 scores gemaakt zijn in een kalenderjaar, tellen alle scores van het jaar daarvoor mee. Als er in twee jaar geen 8 scores beschikbaar zijn, zal er geen revisie plaats vinden.
Dit geldt alleen voor handicaps die lager dan 36 zijn.
Als de handicap van een speler lager is dan zijn handicap aan het begin van het jaar, zal er geen  verhoging plaatvinden.

Hoe gaat het in zijn werk?
De computer maakt een berekening en doet de commissie een voorstel voor de aanpassingen. De Regel- en Handicapcommissie bekijkt de voorstellen en beslist of de voorstellen passen bij de betreffende spelers. 

 

Nieuwe procedure invoeren Q-kaarten

Van de Regel- en Handicapcommissie.
In 2018 zullen een aantal wijzigingen worden ingevoerd om het inleveren van handicapscores toegankelijker te maken voor de spelers. Er wordt meer vertrouwd op de eerlijkheid van de golfers. Je handicap is je eigen verantwoordelijkheid.

Wat gaat er veranderen?


De marker
De marker is en blijft een belangrijke persoon voor het inleveren van qualifying scores. De marker zorgt dat de golfregels correct worden toegepast en telt samen met de speler het aantal slagen van de in te leveren score. Als de kaart digitaal wordt ingeleverd, moet de naam van de marker worden vermeld. Bij het inleveren van een papieren score, doet de commissie dat.

Registratie vooraf
De registratie van een Q-ronde vindt plaats vóór de ronde door een sticker bij de computer in de hal van het clubhuis uit te draaien. De gele sticker komt te vervallen. De registratie vooraf kan ook plaatsvinden door in te loggen op de NGF golf app of door met de marker op de eerste tee af te spreken een qualifying ronde te spelen.
In alle gevallen moet de score worden ingevoerd.

Samengevat:
Het vooraf aanvragen van een Q ronde kan op de volgende manieren gebeuren:
-Via de zuil op de club
-Via de app
-Door een afspraak te maken met je marker op de eerste tee en een papieren kaart in te vullen

Het inleveren van de scorekaart
Na je ronde moet je de score inleveren. Dit kan op de volgende manieren:
-Via de zuil in het clubhuis
-Via de website of mijngolf.nl
-Via een app
-Een papieren kaart bij de handicapcommissie in het bakje in de hal van het clubhuis. De commissie voert de kaart in. Dit als er problemen zijn, bijvoorbeeld in geval van storing van de computer.

Het is zaak de score en de naam van de marker zo snel mogelijk in te voeren, bij voorkeur direct na de ronde.
Het is niet meer nodig een papieren kaart te bewaren!!!

Meerdere rondes van 9 holes op een dag
Vanaf nu is het toegestaan om meerdere rondes van 9 holes op een dag te spelen. Bijvoorbeeld ’s ochtends een ronde van 9 holes en ’s avond weer een. Dit past bij het streven de spelers zoveel mogelijk scores te laten inleveren. Het is echter niet de bedoeling om een ronde van 18 holes op te splitsen in twee rondes van 9 holes.

Het thuis invoeren van scores gaat als volgt:

  1. Op de website van de Amsterdamse Golfclub logt u in op uw dashboard via “leden inlog” en “Mijn AGC”.
  2. In het blok “Mijn Handicap” ziet u onderaan rechts “nieuwe kaart” staan. Als u hierop klikt kan u een kaart invoeren die op een andere baan gespeeld is.
  3. Ook staat rechts onderaan “Meer”. Door dat aan te klikken komt u op de bladzijde die uw handicapverloop aangeeft. Daar kunt u de scores van een gespeelde ronde met een geprinte sticker van de Amsterdamse invoeren door op het potloodje te drukken. U hebt daarvoor drie dagen tijd.
  4. Als u op uw homeclub geen sticker hebt kunnen aanmaken en met een gele sticker hebt gespeeld, kunt u de kaart niet zelf invoeren. U moet hem in de bak onder de computer in het clubhuis deponeren en de commissie verwerkt de kaart.
  5. Alleen bij problemen, de kaart in de bak onder de computer deponeren.

 

Bunkers aan de waterkant op hole 14

Omdat deze bunkers aan het water liggen is enige toelichting op de inrichting op zijn plaats. De grens van de waterhindernis wordt gemarkeerd door rode of gele palen. Bij de genoemde bunkers zijn dit de palen die de beschoeiing steunen. Regeltechnisch is het beter als de palen de grens van de waterhindernis aangeven en de grens van de waterhindernis tussen de palen en de beschoeiing loopt. Er is een zeer kleine ruimte. De beschoeiing is nu een vast obstakel. Als u wordt belemmerd in uw stand of voorgenomen swing, mag u de beschoeiing ontwijken zonder straf volgens Regel 24-2b.
U hebt de volgende mogelijkheden:
De bal opnemen en zonder straf droppen in de bunker, binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet dichter bij de hole.
Met één strafslag de bal droppen buiten de bunker op de lijn tussen de vlag en het punt waar de bal ligt, zover naar achteren als u wilt.
De bal zijwaarts spelen. Droppen geeft vaak een ingebedde bal.

 

REGELBOEKJES À € 2 TE KOOP BIJ DE CADDIEMASTER

januari 2018