Bedrijfslidmaatschap

Een bedrijfslidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

  • Een bedrijfslidmaatschap voor, in principe, een looptijd van tenminste, 5 jaar.
  • Twee leden van het management van het bedrijf of één lid van het management en zijn/haar partner kunnen lid worden van de Amsterdamse gedurende de looptijd van de overeenkomst, met dezelfde rechten en verplichtingen als ieder ander gewoon lid van de vereniging, behalve stemrecht op vergaderingen (‘aangewezen personen’).
  • De aangewezen personen kunnen gebruik maken van alle club faciliteiten zoals driving range, lessen, tassenloods, clubhuis, catering enzovoort.
  • Gebruik van de vergaderruimte voor maximaal 10 personen.
  • 30 speelrechten per jaar (9 holes) voor relaties. Bovendien kunnen de aangewezen personen onder de daarvoor geldende voorwaarden relaties tegen introductietarief uitnodigen.
  • Eens per jaar een golfwedstrijd en/of een golf clinic organiseren
  • Deelname aan de jaarlijkse Sponsorwedstrijd.
  • Het bedrijfslid mag gebruik maken van alle faciliteiten van de Amsterdamse Golf Club voor het organiseren van bedrijfslunches en –diners, vergaderingen en dergelijke.
  • Uiteraard is er mogelijkheid tot het nemen van golflessen bij de clubprofessionals en het behalen van het GVB.
  • Gereserveerde parkeerplaatsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (020-4977866) of mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl

Mocht het secretariaat gesloten zijn, neemt u dan contact op met Jan-Willem de Munk, voorzitter van de Businesscommissie, tel. 06-53232573 of mail naar janwillemdemunk@icloud.com.