Informatie

Hoewel de Amsterdamse een besloten vereniging is, zijn bezoekers van harte welkom.

BEZOEKERSREGELING 2018

 • Tot bezoekers worden gerekend:
  • Introducé(e)s van leden van de Amsterdamse Golf Club.
  • (Niet-geïntroduceerde) leden van NGF- golfclubs, NGF vrije golfers of  leden van, aan de NGF gelijkwaardige, buitenlandse golfclubs.
  • Overige gasten die gebruik willen maken van de faciliteiten van de Amsterdamse.
 • Bezoekers (niet-geïntroduceerden), die gebruik willen maken van de baan, dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van een officiële handicap, maximaal hcp 28.
 • Introducé(e)s dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van een Golf Vaardigheids Bewijs.
 • Bezoekers (niet geïntroduceerden) dienen altijd vooraf contact op te nemen met de caddiemaster, 06-51291414.
 • Bezoekers kunnen maximaal 5 keer per jaar toegang tot de baan verkrijgen. AGC-leden kunnen maximaal 3 personen per keer introduceren en dienen zèlf mee te spelen in dezelfde flight.
 • De dagcontributie geldt voor één ronde van 18-holes en bedraagt: 

Let op: Alleen elektronische betaling (pin/contactloos) is mogelijk

 

Introductie door lid van de Amsterdamse€ 35
Introductie door lid van de Amsterdamse (t/m 25 jaar)€ 25
Witte kaarthouders (tot 21 jaar) € 2,50
Bezoekers (niet-geïntroduceerden) * € 85
Bezoeker Hospitality regeling€ 35

 • Het gebruik van de driving range en de oefenholes door niet-leden van de Amsterdamse * is alleen toegestaan na aanschaf van een dagkaart bij de caddiemaster. In combinatie met een les van een Professional van de Amsterdamse is de driving range gratis voor de duur van de les.
  • Dagkaart driving range       € 12,50

*N.B.: Geen toegang op feest- en weekenddagen

 

Verhuur 
Buggy€ 25,00
Clubs€ 15,00
Trolley€ 5,00
Verhuur Handicart 
In het bezit van Handicartpas€ 4,00
Bijrijder ook in het bezit van Handicartpas€ 4,00
Bijrijder zonder handicartpas€ 8,00

 

Het is absoluut niet toegestaan om ballen over het net te slaan (ca. 200 meter) als er spelers op de oefenholes zijn. De veiligheid moet gewaarborgd zijn. Wie dit verbod overtreedt zal van baan en faciliteiten worden verwijderd en als clublid worden geschorst. 

Als er spelers op de oefenholes zijn draait er een oranje zwaailicht, maar ook als er geen zwaailicht draait moet u opletten of er iemand loopt. 

maart 2018

—————————————————————————————

VISITOR INFORMATION 2018

 • Visitors include:
  • guests introduced by members of the Amsterdamse Golf Club (AGC)
  • other visitors (non introduced): members of the Netherlands Golf Federation (NGF) or members of the European Golf Federation (EGF) or equivalent.
 • Guests (introduced) must be in possession of at least a golf certificate (GVB). Other visitors (non introduced) must be in possession of an official handicap (maximum 28; proof required).
 • Visitors and guests (introduced) may be admitted to the course no more than five times per year. AGC-members may introduce a maximum of three guests at a time and must play with them in the same flight.
 • Visitors (non introduced) must first contact the caddiemaster 06-51291414.
 • The greenfee is for one round of 18 holes:

Attention: Only Electronic payment will be accepted

members' guests€ 35
Players up to the age of 25 intr by a members of the AGC€ 25
Holders of "white cards" (juniors under 21)€ 2,50
Visitors (non introduced) * € 85
Visitors of Hospitality Chain€ 35
 • The use of the driving range and practice holes by non members of the Amsterdamse * is only permitted after buying a day-ticket from  the caddiemaster.  In combination with a lesson by one of the professionals of the Amsterdamse Golf  Club the use of the driving range is free during the lesson.
  • Day-ticket driving range       € 12,50

* N.B. Not possible on holidays or weekends

March 2018