Handicapsysteem 2017

Met ingang van januari 2016 heeft de NGF het handicapsysteem aangepast en de actieve handicap afgeschaft. De richtlijn voor het aantal in te leveren kaarten bestond uit zoveel “mogelijk scores inleveren”. In 2017 is er ook geen sprake van een actieve handicap.
Half december kregen de handicapcommissies te horen dat er voor 2016 een nieuwe rekenmethode voor de revisie beschikbaar was en hoe deze werd berekend. De regels hiervoor zijn zodanig veranderd, dat uw commissie heeft besloten deze voor het afgelopen jaar niet door te voeren.

Voor 2017 ziet de jaarlijkse revisie er als volgt uit, waarbij het uitgangspunt is dat de speler per jaar zoveel mogelijk Q scores inlevert.

De revisie zal aan het einde van het jaar als volgt plaatsvinden:

  1. Bij inleveren van 8 of meer kaarten per kalenderjaar tellen de scores van dat jaar.
  2. Als er in een jaar minder dan 8 kaarten zijn gespeeld, zullen alle kaarten van het jaar daarvoor worden meegeteld.
  3. Als er in de afgelopen twee jaren geen 8 scores beschikbaar zijn, verandert uw handicap niet.

Het is dus zinnig te overwegen per jaar minstens 8 kaarten in te leveren om een goed beeld van uw actuele speelsterkte te krijgen.

De nieuwe rekenmethode ziet er als volgt uit:

– Op basis van alle scores wordt een verwachte ondergrens en een verwachte bovengrens bepaald.
– Berekening maakt gebruik van statistiekfuncties als standaarddeviatie en normaal verdeling.
– Als de handicap lager is dan de verwachte ondergrens wordt de handicap verhoogd.
– De verhoging gaat met gehele getallen en kent een maximum afhankelijk van de handicapcategorie.
– Als de handicap hoger is dan de verwachte bovengrens wordt de handicap op vergelijkbare wijze verlaagd.

Per 2017 is er een nieuwe regel voor bewogen bal(merker) op de green (18-2, 18-3, 20-1).
Tot er nieuwe kaarten gedrukt worden, zal deze wijziging opgenomen worden in de Tijdelijke Local Rules.

De nieuwe regel ziet er als volgt uit:

Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels 18-2,18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van de beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal zonder straf gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.